Copyright - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Copyright


© Copyright Bewustzijncentrum CH 2009-2020. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (praktijkch.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Bewustzijncentrum CH of zijn gelicenceerd aan Bewustzijncentrum CH. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Bewustzijncentrum CH of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
 
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Bewustzijncentrum CH”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Bewustzijncentrum CH voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.
Terug naar de inhoud